Adaptacja

Lęk przed nieznanym


Pierwsze tygodnie września, czas kiedy nowi przedszkolacy wchodzą w świat przedszkola to zwykle trudny okres zarówno dla dzieci jak i dla ich rodziców. Dla dzieci wszystko jest nowe i często onieśmielające - obce wnętrza, nauczyciele, inne dzieci, trudne do zrozumienia zasady, dzieci odczuwają niepokój kiedy i czy rodzice wrócą. Rodzice również są zwykle pełni obaw - czy ich dziecko będzie bezpieczne, czy będzie się dobrze czuło, kim jest dziecka wychowawczyni - czy będzie dla niego serdeczna, troskliwa, czy będzie mądrze rozwiązywać konflikty między dziećmi, kim są inne dzieci i wiele innych....

Zajęcia adaptacyjne


Aby złagodzić przejście dziecka do przedszkola rodzice dzieci zapisanych do przedszkola mają możliwość uczestniczyć wraz z dzieckiem w dwu tygodniowej adaptacji przedszkolnej, której termin podamy w aktualnościach.
Zajęcia odbywają się w grupie dzieci tworzących nową pojedynczą grupę wraz z ich wychowawcami w sali przypisanej dla tej grupy. Mają one na celu ułatwienie dzieciom i rodzicom rozłąkę, przyzwyczajenie do przestrzeni przedszkola, kolegów i koleżanek, wychowawcy oraz do zasad i ram, które organizują życie przedszkolne.
Zajęcia obejmują dwa tygodnie regularnych 1,5 godzinnych spotkań. W ramach planu każdego dnia pojawią się elementy tworzące ramy tego, co dzieje się na co dzień w przedszkolu:

  • powitanie (na początku każde dziecko otrzyma etykietkę z imieniem)
  • element zabaw swobodnych
  • element zabawy w kole
  • element zabawy plastycznej
  • element posiłku, mycia rąk i zębów
  • element zabawy na dworze
  • element pożegnania


W pierwszym tygodniu rodzice zaproszeni są do wspólnej zabawy i pracy z dziećmi. W drugim tygodniu zachęcamy rodziców by, elastycznie reagując na zachowania dzieci, uczestniczyli w zajęciach pasywnie, jako obserwatorzy. Jeżeli dziecko dobrze się bawi i widać, że czuje się bezpiecznie rodzice mogą zostawić dziecko z wychowawcą i wyjść poza salę. Na początku każdego dnia pojawi się informacja, w jaki sposób tego dnia rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach. Wychowawcy będą na bieżąco wspierać rodziców i dzieci.

Adaptacja dla dzieci dołączających do grup w ciągu roku szkolnego

Dzieci, które dołączają do grup przedszkolnych w ciągu roku szkolnego mają możliwość uczestniczenia w adaptacji indywidualnie ustalanej z wychowawcą grupy do której dołącza. Każdego dnia wychowawca ustala z rodzicem godzinę kiedy dziecko dołącza do grupy, z dnia na dzień wydłużając czas pobytu dziecka w grupie oraz skracając czas pobytu rodzica czy opiekuna w grupie. Adaptacja ta trwa do dwuch tygodni. Przyszły przedszkolak, mając wsparcie w rodzicu, wchodząc do grupy dzieci, które czują się już pewnie w przedszkolu, szybko przystosowuje się do życia przedszkolnego.
Rodzice naszych przedszkolaków posiadający młodsze dzieci mają okazję uczestniczyć we wszystkich otwartych imprezach przedszkolnych (na które zapraszani są rodzice) wraz z maluchami (pozostających w tym czasie pod stałą opieką rodziców).

© 2011 - 2023 Tęczowy Domek. Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.cedrowa.pl